Generelle betingelser

Generelle betingelser for brug af StartJob.dk

I henhold til betingelser og vilkår beskrevet på denne side, stiller vi oplysninger, tekst, grafik og data til rådighed på dette site. Når man benytter StartJob.dk, accepterer man disse betingelser for brug.

De oplysninger der findes på sitet skal opfattes som generelt oplysende materiale uden nogen form for garanti eller korrekthed. På samme måde er de data der stilles til rådighed på sitet, uden garanti af nogen slags.

Data som er anbragt på sitet kan indeholde tekniske og/eller andre evt. fejl eller unøjagtigheder. Og vi fralægger os ethvert ansvar og foregiver intet med hensyn til kvalitet, nøjagtighed, fuldstændighed eller egnethed.

StartJob.dk kan ikke drages til ansvar – hverken direkte eller indirekte – for følger, der kunne være en konsekvens af brug eller misbrug af informationer der refereres fra, henvises til, eller direkte findes på sitet.

Adgang til og brug af beskyttede sider og områder på sitet er forbeholdt autoriserede brugere. Uautoriserede brugere, som måtte forsøge at skaffe sig adgang til disse områder på sitet, kan og vil blive anmeldt til myndighederne. Vi forbeholder os retten til at videregive bruger informationer, såfremt dette er foreskrevet i lovgivningen og er nødvendigt for politiets opklaring af kriminelle forhold eller der opstår begrundet mistanke om ulovlige forhold.

Alt materiale der findes på sitet tilhører ejeren af domænet StartJob.dk – også brugerorienteret indhold- uanset om dette er indsendt af brugerne eller af folk med tilknytning til sitet. Materiale fra sitet kan i begrænset omfang frit anvendes til eget ikke-kommercielt formål under betingelse af at indholdet præsenteres uden ændringer. Ophavsrettighederne skal også tydeligt markeres, ligesom sitets navn og internetadresse udtrykkeligt angives som kilde. Såfremt dette materiale anvendes i elektronisk form skal sitets internetadresse være et funktionsdygtigt hyperlink, der sender brugeren direkte videre til StartJob.dk.

På visse sider af sitet kan brugerne uden nogen form for kontrol lægge oplysninger ind. Sitets opbygning og åbne karakter gør det ikke muligt at føre en effektiv eller stram kontrol med indhold, leveret af brugerne, hvorfor StartJob.dk ikke kan gøres ansvarlige for dette indhold. Indholdet skal udelukkende anses for at være udtryk for den enkelte brugers personlige mening, og bør ikke opfattes som andet, da der er den enkelte bruger der selv er personlig ansvarlig for det indhold der leveres til sitet. Vi kan på det kraftigste opfordre alle brugere om at anvende sund kritisk sans.

Personlige oplysninger

StartJob.dk lægger stor vægt på at værne om privatlivets fred. Dine personlige oplysninger vil ikke blive videregivet til andre personer eller virksomheder, medmindre du udtrykkeligt har accepteret det. Når du som bruger af sitet indsender personlige data, giver du samtidig en personlig accept om at vi må opbevare dine personlige data, både til nuværende og fremtidig anvendelse. Vi opbevarer dog alene personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere den pågældende service eller tilbud til en bruger.

Vi forbeholder os retten til at slette samtlige oplysninger som vurderes ikke at indeholde korrekte eller tilstrækkelige oplysninger.

Vi forbeholder os ret til at sende meddelelser til registrerede brugere, når der forefindes informationer som vi til enhver tid anser som værende vigtige, nyttige eller brugbare for dig. Ønsker du ikke sådanne meddelelser tilsendt skal du skriftligt, pr. brev eller e-mail, sikre dig at vi bliver orienteret herom, ved at få en skriftlig bekræftelse fra StartJob.dk. Således at vi kan tage de nødvendige skridt for at få slettet de oplysninger du har indsendt.

Alle henvendelser vedrørende dine personoplysninger skal rettes til StartJob.dk

Specielt for virksomheder

Virksomheder som benytter sig af vore tjenester forpligter sig til at pådrage sig det ansvar, der er forbundet med at benytte disse tjenester. Man er indforstået med, at man kan pådrage sig økonomisk ansvar som følge af at de personer der benytter éns login oplysninger, bruger disse tjenester. Medmindre andet meddeles til StartJob.dk brev eller e-mail giver man som virksomhed lov til at virksomhedens navn anvendes offentligt tilgængelig på sitet.

Som virksomhed giver man ved oprettelse af virksomhedens profil sit samtykke til at vi forsøger at skabe opmærksomhed omkring jeres virksomhed, bl.a. ved markedsføring i andre medier og på andre hjemmesider.

Annoncer 

Vi bruger tredjepartsannonceringsvirksomheder til at vise annoncer, når du besøger vores websted. Disse virksomheder kan bruge oplysninger – dog ikke dit navn, adresse, e-mail-adresse eller dit telefonnummer – om dine besøg på dette og andre websteder med det formål at levere annoncer om varer og tjenester, der måtte have din interesse. For at dette skal være muligt, kan der gøres brug af en eller andre form for cookie teknologi.

Da indtægter fra annoncer udgør en del af sitets indtægt, som er med til at sikre sitets drift og kontinuerlige udvikling, forbeholder vi os retten til at afvise besøgende der forsøger at blokere annoncepladser eller andre dele af vores portal i deres browser. Materialet på sitet samt sitets øvrige tjenester og tilbud stilles udelukkende til fri afbenyttelse for de brugere der accepterer at få vist de annoncer vi indsætter på sitet.

Annoncører vil aldrig kunne påvirke fagligt redaktionelt indhold på sitet. Og vi forbeholder os retten til frit at vælge blandt alle tilbud om annoncering.

StartJob.dk anvender cookies til automatisk registrering af hvilke computere, der besøger sitet, således at brugerne kan genkendes ved næste besøg. Denne cookie er en lille tekstfil, der bliver opbevaret på den computer som anvendes ved besøget.

Hvis du ønsker at slette cookies på din computer, kan du selv gøre det. I Internet Explorer slettes cookies under menuen ‘Funktioner’ -> ‘Internetindstillinger’ -> ‘Slet cookies’. I Mozilla Firefox skal du ind under menuen ‘Funktioner’ -> ‘Indstillinger’ -> ‘Privatliv’.

Du kan hjælpe os

Støder du på upassende indhold, eller indhold du af andre grunde mener vi bør kontrollere, opfordrer vi dig til at kontakte os. Kontaktoplysningerne kan til enhver tid findes på sitet.

Vi forbeholder os retten til uden advarsel at fjerne ethvert materiale, vi anser for at være upassende eller uønsket på sitet!

Ansvarsfraskrivelse

StartJob.dk kan under ingen omstændigheder gøres erstatningsansvarlig for immaterielle skader og ulemper, eller enhver anden skade eller ulempe inklusiv, mistet indtægt eller overskud, mistede data eller mistet brugsmulighed eller andre skader som er opstået af manglende brugsmulighed eller som følge af data eller indhold på denne hjemmeside. Brugen af StartJob.dk sker udelukkende på eget ansvar.

Selvom StartJob.dk har en høj datasikkerhed, er det desværre ikke muligt at garantere en fuldstændig sikkerhed for data, der formidles til, fra og via sitet. Når data sendes og opbevares elektronisk, er der altid en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til beskyttede data. StartJob.dk fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle brist i datasikkerheden.

StartJob.dk er ligeledes ikke ansvarlig for tab, som brugeren måtte lide på grund af driftsforstyrrelser eller driftsfejl, uanset af hvilken art, herunder edb-virus. Sitet påtager sig ikke ansvar for tab af data.

StartJob.dk indeholder adskillige links til andre websider. Vi indestår ikke for kvaliteten og indholdet af det materiale, der findes på disse websider.

Yderligere forbehold 

Den hurtige udvikling i It teknologi og Internettet generelt, kan gøre det nødvendigt for os at komme med ændringer omkring disse procedurer. Vi forbeholder os derfor retten til uden varsel at opdatere og/eller ændre disse generelle betingelser hvis vi skønner at der er et behov. Hvis der skulle opstå et behov for ændringer som efter vores opfattelse kan have stor indflydelse på vores brugere, vil vi give besked enten ved at oplyse det direkte på sitet eller i en e-mail som sendes til samtlige registrerede brugere med en tilgængelig og brugbar e-mail adresse.

StartJob.dk ønsker at samle så mange stillingsopslag som muligt med relevans for ufaglærte jobsøgende i Danmark i én og samme Jobportal. Derfor indhenter vi dagligt oplysninger på nettet om ledige stillinger og sikrer, at der kun fremvises aktive stillingsopslag.

Hvis man som virksomhed ikke ønsker at være synlige med ledige stillinger på StartJob.dk, kan man blot give besked til info@startjob.dk